Ekonomera-logo.JPG

img_8074.jpg

Vad kan vi göra för er?

Ekonomera erbjuder tjänster inom ekonomi- och löneadminsitration för små företag. Vårt mål är att underlätta vardagen för företagarna och ge er tillgång till samma resurser som stora företag har för att kunna arbeta effektivt och aktivt mot sina ekonomiska mål. Det är en massa fina ord, men om vi enkelt delar upp det i följande;

Redovisning - löpande bokföra alla transaktioner som sker i företaget. Läs mer

Controller - att få hjälp att använda siffrorna och den information som de innehåller. Läs mer

Löneadministration - alla anställda skall få sin lön i tid och hjälp med lagar och regler. Läs mer

Skanning av leverantörsfakturor - låt leverantörerna skicka fakturorna till oss, så scannar vi in dom. Läs mer

Resultatuppföljning via vår webplats. Läs mer

 

Ekonomera AB, Box 7, 780 67 Sälen, tel 0280-856 80